ศูนย์FOSIC ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และอบรมให้ความรู้ในเรื่องหลักการผลิตอาหาร ปลอดภัยตามหลัก GMP

 

    วันที่ 16 ตุลาคม 2557 ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร ให้บริการวิชาการกับผู้ประกอบการเฉาก๊วย โดยให้ความรู้ และแนะนำหลักการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพและน่าสนใจมากขึ้น รวมถึงให้ความรู้ในการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ให้ถูกต้องตามหลักมาตรฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับหลักในการผลิตที่ดี(GMP)กับพนักงานผู้ผลิตด้วย เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย

------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : พงศกร แสงหงษ์   ภาพข่าว : เอนก หาลี

ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. 055-706555 ,  086-7350147

E-mail : phongsakorn.saenghong@gmail.com