ศูนย์ FOSIC ร่วมกับโปรแกรมวิทยาศาสตร์การอาหาร ศึกษาดูงานจ.นครสวรรค์

 

    วันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 9.00 น. ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร ร่วมกับ โปรแกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์  โดยการดูงานในครั้งนี้ทางศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ฯได้ให้ความอนุเคราะห์กับศูนย์ฯและโปรแกรมฯเป็นอย่างดี มีการต้อนรับอย่างอบอุ่น มีผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆทั้งให้ความรู้ตลอด

วันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 9.00 น.

วันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 13.00 น.

 

------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว : พงศกร แสงหงษ์   ภาพข่าว : พงศกร แสงหงษ์

ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. 055-706555 ,  086-7350147

E-mail : phongsakorn.saenghong@gmail.com